Anugerah ini di perkenalkan bagi menghargai dan mengiktiraf golongan belia yang mempunyai sifat karismatik dan berkepimpinan terutamanya dalam pembangunan belia Malaysia.

A. TAKRIFAN

 1. Karisma Kualiti (daya kepimpinan, daya penarik) atau sifat-sifat tertentu seseorang individu yg menjadikannya berupaya mempengaruhi atau menjadi perangsang kepada khalayak ramai. (Dewan Bahasa Edisi 4)
 2. Karismatik berkarisma, menunjukkan karisma. (Dewan Bahasa Edisi 4)
 3. Karismatik dalam Bahasa Greek bermaksud gift from the gods atau anugerah, iaitu kombinasi charm dan personal magnetism.
 4. Cogner dan Kanungo (2011) turut menyatakan pemimpin karismatik adalah pemimpin yang mempunyai:
  – Keyakinan terhadap diri sendiri berkenaan keupayaan mengendalikan masalah,
  – Komited terhadap usaha merealisasikan satu visi bagi menambahbaik situasi masa hadapan,
  – Berupaya untuk menyampaikan visi dengan jelas,
  – Mempunyai perilaku yang luar biasa,
  – Menjadi agen perubahan yang produktif serta sensitif akan keperluan kakitangan bawahan.

B. SYARAT-SYARAT

 1. Penyertaan terbuka warganegara Malaysia yang berumur 15 – 35 tahun pada tahun 2022.
 2. Penilaian adalah bagi pencapaian individu dalam tempoh 5 tahun (2017-2021) sahaja.
 3. Pencalonan terbuka kepada pemimpin individu yang tidak berpersatuan / berpersatuan.
 4. Setiap individu hanya dibenarkan menghantar 1 pencalonan sahaja. Borang yang tidak lengkap tidak akan diproses.
 5. Calon perlu mengemukakan dokumen seperti berikut:
  – Profil / Resume
  – Salinan Kad Pengenalan
 6. Calon perlu menghantar video berdurasi 3-5 minit mengandungi elemen seperti berikut:
  – Pengenalan Diri
  – Sumbangan dalam pembangunan belia
  – Pengiktirafan/ anugerah yang pernah dimenangi
  – Visi dan Misi dalam pembangunan belia / kepimpinan
 7. Calon yang disenarai pendek oleh pihak Sekretariat akan dipanggil untuk sesi temuduga secara atas talian/ fizikal.
 8. Pencalonan perlu dilakukan sebelum atau pada tarikh tutup permohonan. Permohonan yang lewat tidak akan diproses.
 9. Calon mestilah tidak pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan jenayah dan tidak pernah diistiharkan bankrap atau muflis.
 10. Semua permohonan tertakluk pada terma dan syarat. Keputusan Panel Penilai adalah telus, adil dan muktamad.

C. KRITERIA PEMARKAHAN

i. PERSONALITI

 1. Menunjukkan ciri-ciri kepimpinan dan kualiti sebagai seorang pemimpin.
 2. Mempunyai kemahiran komunikasi yang baik.

ii. SUMBANGAN

 1. Menganjurkan program-program pembangunan belia berimpak tinggi yang menjadi inspirasi generasi belia setempat.
 2. Berkemampuan untuk membuat perubahan dan menyumbang kepada kemajuan masyarakat dan menyumbang kepada pencapaian *matlamat-matlamat Dasar Belia Malaysia (DBM).
 3. Impak sumbangan kepada pembangunan belia Malaysia.
 4. Impak sumbangan kepada pembangunan kepimpinan Malaysia.

 iii. PENCAPAIAN / PENGIKTIRAFAN

 1. Mendapat pengiktirafan dan pencapaian tinggi serta mengharumkan nama Negara dalam pembangunan belia dan membawa faedah di peringkat negeri / kebangsaan / antarabangsa.

iv. LIPUTAN MEDIA MASSA UTAMA

 1. Pendekatan calon untuk menggunakan media massa sebagai salah satu platform penyebaran ilmu atau sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada golongan belia di Malaysia.
 2. Perkongsian menggunakan media sosial berkait rapat dengan bidang kepakaran.
 3. Hebahan media dalam bentuk:
  – Webinar
  – Kolum Khas
  – Video Pendek
  – Rencana
  – Lain-lain