Anugerah ini di perkenalkan bagi menghargai dan mengiktiraf golongan belia yang menyumbang dalam pembangunan inovasi dan teknologi di Malaysia. 

A. TAKRIFAN

 1. Reka mereka, mereka-reka, rekaan, pereka (Dewan Bahasa Edisi 4). 
 2. Tekno adalah singkatan daripada perkataan “Teknologi” yang membawa maksud aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri, pertanian, perubatan, perniagaan, sains gunaan dan lain-lain (Dewan Bahasa Edisi 4).

 

B. SYARAT-SYARAT

 1. Penyertaan terbuka warganegara Malaysia yang berumur 15 - 35 tahun pada tahun 2022.
 2. Penilaian adalah bagi pencapaian individu dalam tempoh 5 tahun (2017-2021) sahaja.
 3. Setiap individu hanya dibenarkan menghantar 1 pencalonan sahaja. Borang yang tidak lengkap tidak akan diproses.
 4. Calon perlu menghantar video berdurasi 3-5 minit mengandungi elemen seperti berikut:
  - Rekaan / Inovasi yang dilakukan
  - Impak rekaan / inovasi yang dilakukan
  - Kreativiti persembahan
  - Pencapaian dan kejayaan inovasi
 5. Calon perlu mengemukakan dokumen seperti berikut:
  - Profil / Resume
  - Salinan Kad Pengenalan
 6. Calon yang disenarai pendek oleh pihak Sekretariat akan dipanggil untuk sesi temuduga secara atas talian/ fizikal.
 7. Pencalonan perlu dilakukan sebelum atau pada tarikh tutup permohonan. Permohonan yang lewat tidak akan diproses.
 8. Calon mestilah tidak pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan jenayah dan tidak pernah diistiharkan bankrap atau muflis.
 9. Semua permohonan tertakluk pada terma dan syarat. Keputusan Panel Penilai adalah telus, adil dan muktamad.

 

C. KRITERIA PEMARKAHAN

 i. KECENDERUNGAN KREATIVITI DAN INOVASI

 1. Adaptasi / penambahbaikan / pengubahsuaian idea
 2. Ciptaan baru / keaslian reka bentuk
 3. Kualiti reka bentuk
 4. Kekemasan reka bentuk

ii. KEBOLEHGUNAAN

 1. Kajian yang teratur dan berasaskan analisis keperluan.
 2. Perbandingan dengan kajian lepas.
 3. Masih dalam peringkat percubaan / sudah boleh digunakan sepenuhnya

 iii. STATUS INOVASI / KECENDERUNGAN FUNGSI

 1. Peringkat kesempurnaan
  - Bench Scale
  - Pilot Scale
  - Finish Product

iv. IMPAK INOVASI KEPADA MASYARAKAT

 1. Sumbangan kepada kemajuan sains, teknologi, sosio-ekonomi atau perindustrian negara.
 2. Impak kepada wealth creation/ well-being/ security
  - Mempunyai aspek pengkomersialan seperti:
  - Mesra pengguna
  - Peningkatan produktiviti
  - Penjimatan masa
  - Penjimatan kos
  - Dapat digunakan sepenuhnya oleh lapisan masyarakat
 3. Mempunyai potensi untuk penjanaan peluang kerjaya:
  - Boleh dipasarkan / dikomersialkan
  - Dapat menjana pendapatan / membuka peluang pekerjaan

v. KEKUATAN PERSEMBAHAN

 1. Kekuatan persembahan video dan penyampaian calon semasa sesi temu duga
 2. Pengetahuan terhadap ciptaan / idea