Anugerah ini diperkenalkan bagi menghargai dan mengiktiraf golongan belia yang telah terlibat dalam aktiviti bepersatuan / pembangunan belia di Malaysia. 

A. TAKRIFAN

 1. Sanjungan penghormatan atau pujian (Dewan Bahasa Edisi 4).
 2. Budi akal atau kebijaksanaan (Dewan Bahasa Edisi 4).

 

B. SYARAT-SYARAT

 1. Warganegara Malaysia
 2. Terbuka kepada individu yang berumur 40 tahun ke atas.
 3. Kategori ini adalah terbuka kepada individu yang telah bergiat aktif dalam pembangunan belia* / persatuan belia sekurang-kurangnya dalam tempoh 10 tahun.
 4. Setiap individu hanya dibenarkan menghantar 1 pencalonan sahaja. Borang yang tidak lengkap tidak akan diproses.
 5. Calon perlu menghantar video berdurasi 3-5 minit mengandungi elemen seperti berikut:
  - Pengenalan Diri
  - Sumbangan dalam pembangunan belia
  - Pengiktirafan/ anugerah yang pernah dimenangi
  - Visi dan Misi dalam pembangunan belia
 6. Calon perlu mengemukakan dokumen seperti berikut:
  - Profil / Resume
  - Salinan Kad Pengenalan
 7. Calon yang disenarai pendek oleh pihak Sekretariat akan dipanggil untuk sesi temuduga secara atas talian/ fizikal.
 8. Pencalonan perlu dilakukan sebelum atau pada tarikh tutup permohonan. Permohonan yang lewat tidak akan diproses.
 9. Calon mestilah tidak pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan jenayah dan tidak pernah diistiharkan bankrap atau muflis.
 10. Semua permohonan tertakluk pada terma dan syarat. Keputusan Panel Penilai adalah telus, adil dan muktamad.

**Definisi pembangunan belia dalam Akta Pertubuhan Belia Dan Pembangunan Belia 2007, Akta 668 dalam perkara 34 subseksyen (2) adalah merangkumi perkara berikut:

 1. pembangunan pengetahuan belia;
 2. pembangunan sikap belia;
 3. pembangunan organisasi dan kepimpinan belia;
 4. pembangunan keusahawanan dan vokasional belia;
 5. memupuk gaya hidup sihat di kalangan belia;
 6. kemudahan bagi interaksi sosial untuk belia;
 7. perkongsian belia dalam pembangunan; dan
 8. hubungan dan rangkaian antarabangsa di kalangan belia.

 

C. KRITERIA PEMARKAHAN

i. PERSONALITI

 1. Menunjukkan ciri-ciri kepimpinan yang baik.
 2. Mempunyai kemahiran komunikasi yang baik.
 3. Keterampilan
 4. Pendidikan Formal

 

ii. SUMBANGAN

 1. Menganjurkan program-program pembangunan belia berimpak tinggi yang menjadi inspirasi generasi belia setempat.
 2. Berkemampuan untuk membuat perubahan dan menyumbang kepada kemajuan masyarakat dan menyumbang kepada pencapaian matlamat-matlamat Dasar Belia Malaysia (DBM).
 3. Sumbangan dalam pelbagai bidang seperti keusahawanan / kepimpinan / kesukarelaan / kebajikan.
 4. Impak sumbangan kepada pembangunan belia Malaysia.

 

iii. PENCAPAIAN / PENGIKTIRAFAN

 1. Mendapat pengiktirafan dan pencapaian tinggi serta mengharumkan nama Negara dalam pembangunan belia dan membawa faedah di peringkat daerah / negeri / kebangsaan / antarabangsa.

 

iv. LIPUTAN MEDIA MASSA UTAMA

 1. Pendekatan calon untuk menggunakan media massa sebagai salah satu platform penyebaran ilmu atau sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada golongan belia di Malaysia.
 2. Perkongsian menggunakan media sosial berkait rapat dengan bidang kepakaran.
 3. Hebahan media dalam bentuk:
  - Webinar
  - Kolum Khas
  - Video Pendek
  - Rencana
  - Lain-lain

v. MISI / VISI

 1. Usaha-usaha/ projek peningkatan yang kreatif dan inovatif yang dilaksanakan oleh calon termasuk hala tuju dalam pembangunan belia.
 2. Pandangan/ sumbangan yang hendak dilakukan ke arah pembangunan belia negara.
 3. Usaha/ penambahbaikan berterusan yang akan dilaksanakan untuk pembangunan belia / transisi kepimpinan belia.